Norsk Landbruksrådgivning – Innlandet

Gå direkte til vår hjemmeside: NLR-Innlandet

NLR Innlandet er en uavhengig rådgivingsorganisasjon for bønder. Vi driver lokalt forankret rådgiving og baserer mye av våre anbefalinger og råd på lokale forsøk. Gjennom ni bemannede kontorer i Hedmark og Oppland betjener vi bonden der den er. Vi har bred kompetanse på plantekultur, HMS (helse, miljø og sikkerhet), bygningsteknikk, hydroteknikk, økonomi og klima.
NLR Innlandet eies av medlemmene.

You may also like...