Brennhet Blæstad-diskusjon på Blæstaddagen

I år tar vi for oss teknologi og kompetanse i landbruket på Blæstaddagen. Datoen er 31. mai, og timingen er perfekt for å ta opp den brennhete diskusjonen om framtida for landbruksutdanningen på Blæstad.

dsc_0050
Rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandet og Anna Gudrun Thorhallsdottir, som har stått bak utredningen om framtidas utdanningsbehov innenfor jordbruk, kommer til Blæstaddagen for å debattere framtida for høgskolens landbruksutdanning på Blæstad.

På Blæstaddagen inviteres publikum inn på tunet for å bli nærmere kjent med fagmiljøene og kompetansen som vokser og utvikler seg her. Blæstaddagen er en utendørs myldredag på Blæstad i Vang (Hamar), med maskinutstilling og stands, demonstrasjoner, markvandring og utekafé.

Dette er et årvisst arrangement i regi av alle virksomhetene som holder hus her: Høgskolen i Innlandet studiested Blæstad, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, Hedmarken landbrukskontor, Hedmark Bondelag og Hedmarken Regnskap.

I år kan vi blant annet by på følgende:

  • Høyaktuell diskusjon om framtida for Blæstad og landbruksutdanningen, med blant andre rektor Kathrine Skretting, utreder Anna Gudrun Thorhallsdottir og stortingsrepresentant og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum
  • Regionens og landbruksverdenens mest munnrappe konferansier og auksjonarius Håkon Marius Kvæken. Han skal blant annet auksjonere bort en ærverdig Massey Ferguson 35 X.
  • Fagforedrag om presisjon og digitalisering i husdyrhold (ved Lars Erik Ruud) og erfaringer med bruk av Adigo Asterix sprøyterobot (ved Petter Gjestvang)
  • Maskindemonstrasjon med visning av grashøstingsutstyr, samt markvandring på Store Imerslund med såmaskin testfelt og dyrkingsteknikk til høstkorn som temaer.

Når det gjelder Blæstad-utdanning-saken, så har som kjent Høgskolen i Innlandet ønsket å se på hvordan de kan gjøre det landbruksfaglige miljøet innen høgskolen mer robust. Ett av alternativene som ble lansert, var å flytte jordbruksutdanningene fra Blæstad i Vang til Evenstad i Stor-Elvdal, hvor de hovedsakelig skogbruksrettede utdanningene gis i dag. Styret ønsket en mer omfattende utredning, og det ble satt ned en komité ledet av professor Anna Gudrun Thorhallsdottir fra The Agricultural University of Iceland til å utrede framtidas utdanningsbehov innen jordbruk.

Utredningen er klar 7. mai, og på Blæstaddagen får publikum nærmere innsikt i denne rapporten. Anna Gudrun Thorhallsdottir vil presentere konklusjonene i rapporten.

Deretter vil rektor Kathrine Skretting orientere om Høgskolen i Innlandets videre prosess i arbeidet med fremtidig jordbruksutdanning og Høgskolens rolle i dette.

Ut fra dette legger vi opp til innlegg og diskusjon rundt saken. Margrete Nøkleby, påtroppende næringspolitisk sjef i Norges Bondelag, leder denne diskusjonen. Følgende personer vil holde innlegg:

  • Stortingsrepresentant og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum
  • Instituttleder Fred Håkon Johnsen (Avdeling for Anvendt økologi og landbruksfag, Blæstad)
  • Studentrepresentant Torje Martnes
  • Representanter for næringslivet: rådgiver Inger Johanne H. Sveen (Norges Bondelag) og Kristin Børresen (Graminor / Hamarregionen Næringsforum)

Det blir også mulighet for andre interesserte å stille spørsmål eller holde innlegg/appeller.

Her ser du hvordan programmet forløper gjennom dagen:

Tema for dagen: Teknologi og kompetanse i landbruket

10:00   Markvandring på Store Imerslund, Gåsbuvegen 85 Såmaskin testfelt og dyrkingsteknikk til høstkorn

12:00   Åpning av Blæstaddagen ved konferansier Håkon Marius Kvæken

12:30   Faglig foredrag Lars Erik Ruud: Presisjon og digitalisering i husdyrholdet. Petter Gjestvang: Erfaringer med bruk av Adigo Asterix sprøyterobot.

13:30   Maskindemonstrasjon i felt Visning av grashøstingsutstyr

15:00   Debatt: Hvilken landbruksutdanning er matnyttig for   framtida? Høyaktuell diskusjon om framtida for Blæstad og landbruksutdanningen, med en rekke innledere

16:30   Auksjon. Den legendariske auksjonariusen Håkon Marius Kvæken auksjonerer bort en Massey Fergusson 35X og diverse annet småsnacks

17:30   Maskindemonstrasjon i felt Visning av grashøstingsutstyr

18:00   Avslutning og invitasjon til ny markvandring på Store Imerslund

Som du ser, starter og slutter dagen med markvandring. Vi har lagt dette til første og siste del av dagen, siden markvandringene ikke er på selve Blæstad, men en gørkort kjøretur ned til Store Imerslund i Gåsbuvegen 85.

Velkommen!

dsc_0003

Lyst til å være med på livat auksjon med den velkjente auksjonariusen Håkon Marius Kvæken på Blæstaddagen? Det er duket for real traktor-nostalgi når denne 63-modellen av en Massey Ferguson 35X skal gå under hammeren. (NB: den selges uten tvillinghjulene.)

You may also like...