Blæstaddagen 2021

21. oktober 2021 arrangerer vi årets Blæstaddag. Sett av datoen allerede nå!
Tema for dagen blir: Bærekraft og lønnsom bruk av husdyrgjødsel/slam

Vi starter dagen kl. 10. Vi håper å kunne gjennomføre et fysisk arrangement på Blæstad, men dette er foreløpig ikke avklart. Mer informasjon om dette kommer.

Program:
10.00 Velkommen
– Bærekraft med bondenytte ved Andrè Monsrud – Felleskjøpet Agri
– Bærekraftsstrategi og klimakalkulator i praksis ved Elisabeth Gjems – Innlandet Bondelag
– Metanmåling gir fôreffektive dyr ved Eli Hveem Krogsti – Geno
– Mekaniseringsøkonomi husdyrgjødsel ved Jan Karstein Henriksen – Norsk Landbruksrådgivning
– Utnyttelse av husdyrgjødsla ved Oddbjørn Kval-Engstad – Norsk Landbruksrådgivning
– Berikelse av husdyrgjødsel ved Thomas Cottis – Høgskolen i Innlandet
– Biogjødsel av regionale råvarer ved representant fra prosjektgruppa

rmp-stripespreder

Du har kanskje også lyst til å lese...