Om landbrukssenteret

Lanbrrukssenteret Blæstad

Landbrukssenteret på Blæstad ble åpnet 17. august 2009. Per i dag er det Hedmarken landbrukskontor, Innlandet Bondelag, Hedemarken Regnskap – Vekstra, Landkredittbank, i tillegg til de faglige ansatte ved Høgskolen i Innlandet som har samlokalisering i landbrukssenteret.

Blæstad har en lang historie som arena for landbruksutdanning. Helt siden 1923 som Blæstad Småbrukerskole via Statens Landbruksmaskinskole fra 1969 og som høgskole fra 1989. Høgskolen i Innlandet tilbyr bachelorstudier i agronomi og landbruksteknikk, i tillegg til en mastergrad i bærekraftig landbruk.

Det var Høgskolen i Hedmark som i 2006 inviterte til en etablering av et landbrukssenter på Blæstad.

Veibeskrivelse Blæstad:
Fra Hamar: Følg riksvei 25 mot Elverum. Det er skiltet avkjøring til Blæstad etter ca. 8 km.
Fra Elverum: Følg riksvei 25 mot Hamar. Det er skiltet avkjøring til Blæstad etter ca. 23 km.

Google-kart: