Innlandet Bondelag

Bondelaget arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Norges Bondelag har 60.000 medlemmer, hvorav cirka 10.500 i Innlandet.

Alle som er opptatt av mangfoldige matopplevelser og norsk matproduksjon, levedyktige lokalsamfunn, vakkert kulturlandskap, samt lokal og miljøvennlig verdiskapning er velkomne som medlemmer i Bondelaget.

Innlandet Bondelag har en felles administrasjon fordelt på to likeverdige kontorsteder:
•Blæstad, Høyvangveien 40, 2322 Ridabu
•Skogbrukets Hus, Kirkegata 70, 2609 Lillehammer.

Sentralbord: 61051800

Fylkeskontoret har seks ansatte:

Styret, som medlemmene velger gjennom årsmøtet, staker ut kursen for Innlandet Bondelags arbeid.

Les mer om Innlandet Bondelag her. 

You may also like...