Category: Lokalisert på Blæstad

Hedmarken landbrukskontor

Gå direkte til egen webside: Hedmarken Landbrukskontor Hedmarken landbrukskontor er et interkommunalt landbrukskontor for Hamar, Løten og Stange kommuner. Kontoret ble etablert 1. januar 2009 på Landbrukssenteret på Blæstad. I dag er vi 7...

Innlandet Bondelag

Bondelaget arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Norges Bondelag har 60.000 medlemmer, hvorav cirka 10.500 i...

Høgskolen i Innlandet – Campus Blæstad

Helt siden 1923 har Blæstad vært arena for landbruksutdanning, først som Blæstad Småbrukerskole og fra 1969 som Statens Landbruksmaskinskole. Fra 1989 fikk studiestedet høgskolestatus. Vi tilbyr årsstudier, bachelorstudier og masterstudium innen jordbruksfag. Studietilbudet er...