Category: Lokalisert på Blæstad

Arrangerer Blæstaddagen som webinar med tema dyrevelferd 20. oktober

Hold av tirsdag 20. oktober for årets Blæstaddag! Vi spisser Blæstaddagen mer i retning fagdag, og setter i år fokus på temaet dyrevelferd. Her kommer en rekke vesentlige og interessante temaer. Programmet blir som...

Hedmarken landbrukskontor

Gå direkte til egen webside: Hedmarken Landbrukskontor Hedmarken landbrukskontor er et interkommunalt landbrukskontor for Hamar, Løten og Stange kommuner. Kontoret ble etablert 1. januar 2009 på Landbrukssenteret på Blæstad. I dag er vi 7...

Norsk Landbruksrådgivning – Innlandet

Gå direkte til vår hjemmeside: NLR-Innlandet NLR Innlandet er en uavhengig rådgivingsorganisasjon for bønder. Vi driver lokalt forankret rådgiving og baserer mye av våre anbefalinger og råd på lokale forsøk. Gjennom ni bemannede kontorer...

Innlandet Bondelag

Bondelaget arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Norges Bondelag har 62.000 medlemmer, hvorav cirka 11.100 i Innlandet....