Monthly Archive: august 2016

Blæstaddagen 2016 ble en allsidig klimadag

Blæstaddagen 2016 ble en vellykket dag om klima og framtidsjordbruk, og spente fra robotframvisning via politikk til konkrete klimatiltak på gårdsnivå. I år var tema for dagen Jordbruket i det grønne skiftet – mer...