Høgskolen i Innlandet – Campus Blæstad

Gå direkte til egen webside: https://www.inn.no/om-hoegskolen/studiesteder/studiested-blaestad

Helt siden 1923 har Blæstad vært arena for landbruksutdanning, først som Blæstad Småbrukerskole og fra 1969 som Statens Landbruksmaskinskole.

Fra 1989 fikk studiestedet høgskolestatus og har siden drevet undervisning innen landbruksteknikk og jord- og plantekultur. Fra slutten av 1990-tallet har studietilbudet også omfattet økologisk landbruk. På Blæstad tilbyr Høgskolen i Innlandet nå bachelorstudier i agronomi og landbruksteknikk. Disse studietilbudene er unike både i nasjonal og skandinavisk sammenheng. I tillegg finnes det tilbud om nett- og samlingsbasert årsstudium på deltid i økologisk landbruk.

Studietilbud Blæstad

  • Årsstudium i agronomi
  • Årsstudium i landbruksteknikk
  • Årsstudium økologisk landbruk, nett- og samlingsbasert, fordelt på 2 år (60 studiepoeng)
  • Bachelor i agronomi
  • Bachelor landbruksteknikk
  • Master i bærekraftig landbruk

You may also like...