Høgskolen i Innlandet – Campus Blæstad

Helt siden 1923 har Blæstad vært arena for landbruksutdanning, først som Blæstad Småbrukerskole og fra 1969 som Statens Landbruksmaskinskole. Fra 1989 fikk studiestedet høgskolestatus. Vi tilbyr årsstudier, bachelorstudier og masterstudium innen jordbruksfag. Studietilbudet er unikt både i nasjonal og skandinavisk sammenheng.

Studietilbudet på Blæstad

  • Årsstudium i jordbruk
  • Årsstudium i jordbruk (nettbasert deltidsstudium)
  • Årsstudium økologisk landbruk (nettbasert deltidsstudium)
  • Bachelor i agronomi
  • Bachelor landbruksteknikk
  • Master i bærekraftig jordbruk (nett- og samlingsbasert deltidsstudium)

Her kan du lese mer om studietilbudet vårt.

You may also like...