Hedemarken Regnskap

Regnskapskontoret Hedemarken Regnskap AS har i dag 27 ansatte, herav 13 autoriserte regnskapsførere, fordelt på avdelingene i Hamar og Stange.

Vi har som mål å være gode på våre tjenester/produkter og i samarbeid med våre kunder finne løsninger til det beste for dem.
Vi ønsker i tillegg å kunne ha økt fokus på å kunne tilby andre tjenester som kundene våre kan være tjent med; finansieringsplaner, budsjetter o.a. Dette blir da etter avtale med våre kunder.
Vi skal i hvertfall gjøre vårt for at dere som kunder skal være fornøyd med det produktet vi leverer og at dere ser nytten av dette utover at det er en tall- oppstilling.

Hedemarken Regnskap betjener kunder fortrinnsvis i Løten, Hamar/Vang og Stange, og kundesegmentet vil være kunder innen SMB-markedet (SMB = Små- og mellomstore bedrifter) og for alle selskapsformer.
Med lange tradisjoner innen landbruksregnskap vil Hedemarken Regnskap AS fortsatt tilby mange tjenester innen landbruksregnskap og tilhørende rådgivning.
Foruten vanlig regnskapsføring tilbyr kontoret et bredt spekter av tjenester innen lønn, fakturering, skatte- og avgiftssaker, selskapsdannelse, konsulentbistand etc. Med moderne teknologi tilbyr kontoret fleksible løsninger tilpasset den enkelte bedrift med tanke på regnskap- og økonomistyring. Selskapet er tilknyttet Vekstra-kjeden som teller mer enn 20 kontorer på landsbasis.

Regnskapskontoret er lokalisert med avdelingskontorer i Hamar og Stange.

På Hamar har vi to avdelinger, en på «Landbrukssenteret» på Blæstad – 8 km fra Hamar sentrum langs fylkesveg 25 i retning Elverum, og en i Hamar sentrum, rett ved jernbanestasjonen, Grønnegata 11.

You may also like...