Monthly Archive: juni 2015

Hedmarken landbrukskontor

Gå direkte til egen webside: Hedmarken Landbrukskontor Hedmarken landbrukskontor er et interkommunalt landbrukskontor for Hamar, Løten og Stange kommuner. Kontoret ble etablert 1. januar 2009 på Landbrukssenteret på Blæstad. I dag er vi 7...

Norsk Landbruksrådgivning – Innlandet

Gå direkte til vår hjemmeside: NLR-Innlandet NLR Innlandet er en uavhengig rådgivingsorganisasjon for bønder. Vi driver lokalt forankret rådgiving og baserer mye av våre anbefalinger og råd på lokale forsøk. Gjennom ni bemannede kontorer...

Innlandet Bondelag

Bondelaget arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Norges Bondelag har 62.000 medlemmer, hvorav cirka 11.100 i Innlandet....

Høgskolen i Innlandet – Campus Blæstad

Gå direkte til egen webside: https://www.inn.no/om-hoegskolen/studiesteder/studiested-blaestad Helt siden 1923 har Blæstad vært arena for landbruksutdanning, først som Blæstad Småbrukerskole og fra 1969 som Statens Landbruksmaskinskole. Fra 1989 fikk studiestedet høgskolestatus og har siden drevet...