Hedmarken landbrukskontor

grafikk Hedmarken landbrukskontorGå direkte til egen webside: Hedmarken Landbrukskontor

Hedmarken landbrukskontor er et interkommunalt landbrukskontor for Hamar, Løten og Stange kommuner. Kontoret ble etablert 1. januar 2009 på Landbrukssenteret på Blæstad.

I dag er vi 7 ansatte på kontoret med ulike arbeidsområder. Mer om oss og vår kontaktinformasjon finnes her.

You may also like...