Årets høydepunkt: Blæstaddagen!

Torsdag 20. august er det klart for årets store arrangement på Blæstad.  Blæstaddagen er en faglig og sosial møteplass der gårdbrukere, landbruksansatte og publikum møter fagmiljøene på Blæstad sammen med andre aktører i næringen. I tillegg kommer det en rekke maskinutstillere, noe vi setter stor pris på.  Programmet inneholder markvandring, demonstrasjon, flere fagforedrag og politisk debatt. Nortura griller, Bondelaget stiller med utecafe og Blæstad sin egen kantine er åpen.

Debatten pleier å trekke et stort publikum, og handler i år om bioøkonomi: Klimakrise og knekk i oljeøkonomien – landbruket er nøkkelen. Hvordan sørge for at Hedmark inntar en ledende posisjon? Debatten starter kl 12.30. Panel: Toppkandidater til årets fylkestingsvalg. Les egen omtale av debatten og innledningsforedraget her.

Effektivitet og ressursbruk er den røde tråden på årets Blæstaddag. Arrangementets tittel er: Økt verdiskaping med redusert ressursbruk.

Det vil bli holdt tre fagforedrag i løpet av dagen:

  • Kostnadseffektiv bygging ved Lars Erik Ruud, Høgskolen i Hedmark (kl 11.30).
  • Sammenhengen mellom bondens innsats, inntekt og rammevilkår ved Eivinn Fjellhammer fra AgriAnalyse (kl 14.30).
  • Økt verdiskaping i planteproduksjon ved Gjermund Ruud Skjeseth, Hedmark landbruksrådgivning (kl 16.30)

Tradisjonen tro blir det også faglig input ute på jordet i form av markvandring og en demonstrasjon:

  • Økonomi ved høst- og vårkorn – Dyrkingsteknikk og valg av art og sort ved Åsmund Langeland, Hedmark landbruksrådgivning (kl 15.00)
  • Jordpakking – se hvordan jorda påvirkes i dybden (kl 17.00).

Velkommen!  

Her ser du årets programplakat med fullstendig program:

Blæstaddagen program plakat

 

You may also like...