Viktig debatt om bioøkonomi på Blæstaddagen

Karianne Eide Longva 600pix

Prosjektleder Karianne Eide Longva i Arena Heidner holder en innledning om bioøkonomi

Det er tradisjon for politisk debatt på Blæstaddagen, og i år tar vi tak i den for framtida aller viktigste samfunnssaken: Klima og det grønne skiftet.

Klimakrise og knekk i oljeøkonomien – landbruket er nøkkelen. Hvordan sørge for at Hedmark inntar en ledende posisjon? Dette er spørsmålet som listetoppene hos alle partier som stiller til valg i fylkestingsvalget er invitert til å svare på – midt i årets valgkamp. Blæstaddagen arrangeres 20. august, og debatten starter kl 12.30.

Norge skal gå fra oljeøkonomi til bioøkonomi. Jordbruk og skogbruk sitter på nøkkelen i det grønne skiftet. Landbruksfylket Hedmark har en enestående mulighet til å ta en ledende posisjon – men hvordan? Skogens gull er mye omtalt, men hvordan vil politikerne nytte jordbrukets potensial i løsningen av klimakrisen og i bioøkonomien?

Vi venter en spennende debatt rundt disse spørsmålene. Prosjektleder Karianne Eide Longva i Arena Heidner holder en innledning om bioøkonomi og Hedmarks muligheter. Debatten ledes av Einar Myki, tidligere leder i Hedmark Bondelag, og representant i det regjeringsoppnevnte Innlandsutvalget. Så godt som alle de politiske partiene har allerede takket ja og meldt sin ankomst.

Debatten har pleid å trekke et solid publikum. I fjor ble salen smekkfull, med oppunder 200 tilhørere. Så sett av datoen nå! Åpent for alle – velkommen!

You may also like...