Blæstaddagen tar tak i den ekstreme kostnadsveksten, 20. oktober 2022

Blæstaddagen 20. oktober tar tak i den voldsomme kostnadsveksten i landbruket, med en rekke foredrag om alt fra overordnet økonomi til konkrete tiltak på gården. Kom og se Christian Anton Smedshaug vise fram Bondens prisindeks (BPI), som står i skarp kontrast til konsumprisindeksen (KPI)!

Blæstaddagen arrangeres i år som fagdag, med tema «Fra kostnadsvekst til kostnadskontroll».

Lenke til digital deltakelse: https://inn.zoom.us/j/65335725940?pwd=UGlKK1Bjd0ptTkxrOEduNnYvQjRWQT09

Alle er velkomne til å delta på dette åpne arrangementet, som finner sted på Landbrukssenteret Blæstad i Vang utenfor Hamar kl 10.00 – 14.15 torsdag 20. oktober 2022. Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Påmeldingsfristen var 10. oktober.

Vi kan trekke veksler på dyktige foredragsholdere fra disse virksomhetene. Deltakerne får på denne måten nærmere kjennskap til de solide kompetansemiljøene som finnes på Blæstad.

Foredragene vil ta for seg både kortsiktige og langsiktige økonomiske tiltak. Det er mange faktorer i dagens situasjon som det er vanskelig for den enkelte bonde å rå over. Innlegget om investeringer tar for seg hvordan en kan planlegge begrenset og trinnvis utbygging.

I tillegg ser vi fram til å presentere Christian Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse, som vil ta for seg kostnader og inntekter i historisk perspektiv og framover. Smedshaug er en svært ettertraktet foredragsholder, og vil på Blæstaddagen legge fram tall fra nyvinningen Bondens prisindeks (BPI). Prisindeksen tar for seg landbrukets operasjonelle driftskostnader. BPI er utviklet for å ha en løpende indikator som viser priskostnadsutviklingen, og vil vise månedlige endringer.

Her er programmet for Blæstaddagen 2022: «Fra kostnadsvekst til kostnadskontroll»:
09:30 Kaffe og biteti.
10:00 Velkommen og introduksjon av ordstyrer Sverre Lang-Ree, ved Mari Hulleberg, Hedmarken landbrukskontor
10:05 Kostnadsveksten i landbruket: Bondens prisindeks ligger langt over konsumprisindeks.
Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse
10:50 5 min pause
10:55 Kostnadskontroll på eget foretak – Eivind Imislund, Vekstra Hedemarken Regnskap
11:40 Lunsj
12:40 Innlandsfjøset – Kostnadsgrense og bortvalg – Lars Erik Ruud, Høgskolen i Innlandet
13:00 Langtidsplanlegging og finansiering – Tom Arild Fredriksen, Innovasjon Norge
13:20 5 min pause
13:25 Klimavennlig jordbearbeiding – Hans Christian Endrerud, Høgskolen i Innlandet
13:40 Lær å kjøre økonomisk og klimavennlig – Åsmund Langeland, Norsk Landbruksrådgiving
13:55 Mitt ansvar for egen økonomi – bonde Sverre Lang-Ree
14:15 Avslutning

Takket være midler fra Statsforvalteren i Innlandet er arrangementet gratis å delta på, men ettersom det vil bli servert lunsj fra Bakken Øvre Gårdsmat i Løten trenger vi påmelding. Fristen for påmelding er satt til 10. oktober. Det blir også mulig å delta digitalt.

bilde-blaestaddagen-2022-004

Blæstaddagen arrangeres av alle virksomhetene som holder hus på Blæstad:
• Høgskolen i Innlandet
• Norsk Landbruksrådgiving Innlandet
• Hedmarken landbrukskontor
• Innlandet Bondelag
• Vekstra – Hedemarken Regnskap
• Vang Almenning
• Landkreditt Bank

You may also like...