Author: admin

Merk deg dato: Årets Blæstaddag er 24. oktober 2024

Nye miljøkrav er overordnet tema for dagen, og blant andre kommer disse: Finn Erlend Ødegaard (Norges Bondelag) – Nytt gjødselregelverk og konsekvenser for landbruket Thomas-Erik Smeby (Statsforvalteren i Innlandet) – Nye miljøkrav og bakgrunnen...

Blæstaddagen 2023: Blæstad har vært, er og blir særdeles viktig i klimakampen!

Årets Blæstaddag ble arrangert 26. oktober, og over 100 personer deltok på Blæstaddagen, i tillegg deltok flere digitalt. Årets tema var landbrukets teknologiske utvikling. Blæstad fyller i år 100 år som arena for jordbruksutdanning,...

Blæstaddagen: Viste bred innsats for bærekraft og klima

Landbruket rigger seg for framtida med økt trøkk på bærekraft og klima; det kan det ikke være tvil om for noen av dem som overvar Blæstaddagen 2021. – Når en sitter og hører på...

Det BLE en brennhet Blæstad-debatt

Debatten om landbruksutdanning og framtida for Høgskolens institutt på Blæstad ble brennhet i mer enn én forstand.   I forhåndsomtalen av arrangementet inviterte vi faktisk til «Brennhet Blæstad-diskusjon på Blæstaddagen», og siktet til at...