Merk deg dato: Årets Blæstaddag er 24. oktober 2024

Nye miljøkrav er overordnet tema for dagen, og blant andre kommer disse:

Finn Erlend Ødegaard (Norges Bondelag) – Nytt gjødselregelverk og konsekvenser for landbruket

Thomas-Erik Smeby (Statsforvalteren i Innlandet) – Nye miljøkrav og bakgrunnen for disse

Lars Kjus (Norsk landbruksrådgivning) – Tilpasninger og økonomi i nye miljøkrav

Svein Øivind Solberg (Høgskolen i Innlandet) – Effekt av redusert jordarbeiding og bruk av fangvekster på jord, planter og miljø

Anders Klaseie (Gårdbruker i Eidsvold) – Erfaringer fra nabofylket

Kari Bysveen (NLR) – Hvilke fordeler har miljøkravene for jordlivet og hvilke andre tiltak kan vi gjøre for å bedre jordhelsen.

Mer informasjon kommer!

Mange deltok på Blæstaddagen 2023.

You may also like...