Blæstaddagen 2023: Blæstad har vært, er og blir særdeles viktig i klimakampen!

Planting av tuntre som symbol på voksende landbrukskunnskap.


Årets Blæstaddag ble arrangert 26. oktober, og over 100 personer deltok på Blæstaddagen, i tillegg deltok flere digitalt. Årets tema var landbrukets teknologiske utvikling. Blæstad fyller i år 100 år som arena for jordbruksutdanning, og dette ble naturligvis markert på mange vis denne dagen. Oppsummert fikk vi innblikk i høgskolens utvikling, landbrukets teknologiske utvikling, og ikke minst utdanningens betydning og fremtidig teknologisk utvikling, for at landbruket må tilpasse seg et klima i endring.

Blæstad som utdanningssted

Helt siden 1923 har Blæstad vært arena for landbruksutdanning, først som Blæstad Småbrukerskole og fra 1969 som Statens Landbruksmaskinskole. Fra 1989 fikk studiestedet høgskolestatus. På Høgskolen tilbys årsstudier, bachelorstudier og masterstudium innen jordbruksfag. Studietilbudet er unikt både i nasjonal og skandinavisk sammenheng. Professor ved Høgskolen i Innlandet, Fred Johnsen, ga oss et glimt fra Blæstads historie, og hvem vet om tidligere eier og oberst fortsatt har en tilstedeværelse ved Blæstad. Her kan du lese mer om Blæstads historie.

Blæstad blir viktig!

Nylig avgått Hamar-ordfører, Einar Busterud, ønsket velkommen til Blæstaddagen med et tilbakeblikk på landbrukets teknologiske utvikling og viktigheten av utdanning for framtidas jordbruk. Han har selv vokst opp på et småbruk like ved Blæstad og har et nært forhold til jordbruk og Blæstad som utdanningssted. Han påpekte at landbruket står sterkt i regionen, og at klimaendringene forsterker det ytterligere. Han innledet med å understreke at landbruket må tilpasse seg et nytt klima, og at digitaliseringen må bli sett på som et mulighetsrom.

Blæstad har vært, er og blir svært viktig i framtida, sa Busterud.
Nylig avgått Hamar-ordfører, Einar Busterud, ønsket velkommen med et tilbakeblikk på landbrukets teknologiske utvikling og viktigheten av utdanning for framtidas jordbruk. Han ledet oss gjennom Blæstaddagen.


Teknologisk utvikling for å tilpasse jordbruket til et endret klima

Trond Børresen, professor emeritus ved NMBU, holdt innlegg om jordarbeiding under endret klima. Han fortalt at klimaendringer fører til endringer i jordas egenskaper, og at det må være stort fokus på at jorda må være lagelig før store maskiner brukes på jordene.

Kjøring på ulagelig jord fører til mest skader på jord og avlinger, sa Børresen.

Simen Skjønsberg, forskningssjef Kverneland, holdt innlegg om framtidas jordarbeidingsredskaper. Han understreker at det blir større og større variasjoner, både fra areal til areal, og fra år til år, og at dette må hensyntas i forhold utstyrsbruk.

Det finnes ikke bare ett svar, det agronomiske må vurderes kontinuerlig og legge grunnlag for tiltak som gjennomføres, sa Skjønsberg.

Truls Hansen fra NLR Trøndelag snakket om viktigheten av presisjonsjordbruk i klimakampen. Han snakket om at det finnes gode digitale verktøy for blant annet å ha kontroll på gjødselspredning, og at presisjon handler om ulike ting.

Det skaper lite verdier å ha plogen i lufta, sa Hansen.

Utvikling av framtidas utdanning – teknologisk utvikling

Jon Ole Botnevik er tidligere student på Blæstad, i dag utviklingsleder for presisjonsjordbruk ved Felleskjøpet. Han fortalte om at tida på landbruksteknikkstudiet på Blæstad har vært svært nyttig og viktig for sitt arbeidsliv i etterkant.

Ikke minst har nettverket jeg fikk på Blæstad vært viktig for meg i ettertid, fortalte han.

Lars Magne Mauset, som er lærer og utvikler av studiet «grønn teknologi og presisjon» ved Fagskolen Innlandet, fortalte at skolen er et supplement til tilbudene som finnes på Blæstad.

Kan bli landbruksminister

Inga Bøe – Blæstadstudent 2023 – om studietida og forventninger til framtida.


Inga Bøe fra Bærum er Blæstadstudent 2023. Inga fortalte at hun gjennom et veddemål med bondevenner havnet som student på Blæstad, og at hun er veldig glad for det.  

Her har vi det veldig bra! Jeg vet ikke helt hva jeg skal bli, men dette kan brukes til mye. Man kan blant annet bli landbruksminister, sa studenten, til salens fornøyelse.

Studentene har laget en god promofilm for Blæstad, den kan du se her.

Høgskolen i Innlandet, avdeling Blæstad, fikk, som seg hør og bør, utdelt Miljøfyrtårndiplom av eks Hamar-ordfører Busterud.  

Det hele ble avsluttet med planting av tuntre, for markering av 100-årsjubileet til Blæstad, og som et symbol på viktig kunnskapsbygging for framtida.

Takket være midler fra Statsforvalteren i Innlandet var arrangementet gratis å delta på,
og det ble servert lunsj fra Bakken Øvre Gårdsmat i Løten.

Blæstaddagen arrangeres av alle virksomhetene som holder hus på Blæstad:

• Høgskolen i Innlandet
• Norsk Landbruksrådgiving Innlandet
• Hedmarken landbrukskontor
• Innlandet Bondelag
• Vekstra – Hedemarken Regnskap
• Landkreditt Bank

You may also like...