Blæstaddagen 2023: «Landbrukets teknologiske utvikling – Markering av Blæstad 100 år»

Årets Blæstaddag vil i år bli arrangert torsdag 26. oktober. Årets tema blir landbrukets teknologiske utvikling. Blæstad fyller 100 år som arena for jordbruksutdanning, og dette ønsker vi å markere denne dagen. Det blir et innblikk i Høgskolens utvikling, landbrukets teknologiske utvikling, utdanningens betydning, og fremtidig teknologisk utvikling for å tilpasse seg et klima i endring.

Litt om Blæstad som utdanningssted: Helt siden 1923 har Blæstad vært arena for landbruksutdanning, først som Blæstad Småbrukerskole og fra 1969 som Statens Landbruksmaskinskole. Fra 1989 fikk studiestedet høgskolestatus. På Høgskolen tilbys årsstudier, bachelorstudier og masterstudium innen jordbruksfag. Studietilbudet er unikt både i nasjonal og skandinavisk sammenheng.

Alle er velkomne til å delta på dette åpne arrangementet som finner sted på
Landbrukssenteret Blæstad i Vang utenfor Hamar, torsdag 26. oktober 2023, kl 9.30 – 15.00.

Takket være midler fra Statsforvalteren i Innlandet er arrangementet gratis å delta på, men ettersom det vil bli servert lunsj fra Bakken Øvre Gårdsmat i Løten var det påmelding.

Fristen for påmelding gikk ut 19. oktober, men her har du mulighet til å delta digitalt:

https://inn.zoom.us/j/69237735424?pwd=VW1RaVRtWHZJaTBqRkN2TXN4cmxTdz09

Meeting ID: 692 3773 5424

Passcode: 193909


Program for Blæstaddagen 2023:

09:30 Kaffe og kringle

10:00 Velkommen og et tilbakeblikk på landbrukets teknologiske utvikling og viktigheten av
utdanning for framtidas jordbruk – ved ordfører i Hamar kommune, Einar Busterud

Teknologisk utvikling for å tilpasse jordbruket til et endret klima

10.20 Trond Børresen – Professor emeritus (NMBU) – Jordarbeiding under endret klima

10:50 Pause

11.05 Simen Skjønsberg – forskningssjef Kverneland – Framtidas jordarbeidingsredskaper

11.35 Lunsj

12:35 Truls Hansen – NLR Trøndelag – Presisjonsjordbruk i klimakampen

Utvikling av framtidas utdanning med tanke på teknologisk utvikling


13:05 Fred Johnsen – Professor (HINN) – Glimt fra Blæstads historie

13:20 Pause

13:35 Jon Ole Botnevik – Utviklingsleder for presisjonsjordbruk ved Felleskjøpet og tidligere
student på Blæstad – Fra landbruksteknikkstudium til jobb – hva tok jeg med meg?

13:50 Lars Magne Mauset – Lærer og utvikler av studie «grønn teknologi og presisjon» ved
Fagskolen Innlandet – Hva kan fagskolen bidra med i landbrukets teknologisk utvikling?

14:05 Inga Bøe – Blæstadstudent 2023 – Studietida og forventninger til framtida

14:20 Avslutning med oppsummering og spørsmål

14:35 Utdeling av Miljøfyrtårndiplom til Høgskolen i Innlandet – Blæstad

14:45 Planting av tuntre for markering av 100-årsjubileet til Blæstad

Velkommen!


Høst på studiested Blæstad. Undervisningsbygg, driftsbygg og jordene sett fra lufta. Opphavsrett: Høgskolen i Innlandet

Blæstaddagen arrangeres av alle virksomhetene som holder hus på Blæstad:
• Høgskolen i Innlandet
• Norsk Landbruksrådgiving Innlandet
• Hedmarken landbrukskontor
• Innlandet Bondelag
• Vekstra – Hedemarken Regnskap
• Landkreditt Bank

You may also like...