Sett av datoen! Blæstaddagen 2023 arrangeres torsdag 26. oktober.

Årets Blæstaddag vil i år bli arrangert torsdag 26. oktober. Årets tema blir landbrukets teknologiske utvikling. Blæstad fyller 100 år som arena for jordbruksutdanning, og dette ønsker vi å markere denne dagen. Det blir et innblikk i Høgskolens utvikling, landbrukets teknologiske utvikling, utdanningens betydning, og fremtidig teknologisk utvikling for å tilpasse seg et klima i endring.

Litt om Blæstad som utdanningssted: Helt siden 1923 har Blæstad vært arena for landbruksutdanning, først som Blæstad Småbrukerskole og fra 1969 som Statens Landbruksmaskinskole. Fra 1989 fikk studiestedet høgskolestatus. På Høgskolen tilbys årsstudier, bachelorstudier og masterstudium innen jordbruksfag. Studietilbudet er unikt både i nasjonal og skandinavisk sammenheng.

Programmet for Blæstaddagen kommer når dette er klart! Hold av datoen, så håper vi at vi ser deg 26. oktober!

Høst på studiested Blæstad. Undervisningsbygg, driftsbygg og jordene sett fra lufta. Opphavsrett: Høgskolen i Innlandet

You may also like...