Arrangerer Blæstaddagen som webinar med tema dyrevelferd 20. oktober

Hold av tirsdag 20. oktober for årets Blæstaddag! Vi spisser Blæstaddagen mer i retning fagdag, og setter i år fokus på temaet dyrevelferd.

Her kommer en rekke vesentlige og interessante temaer. Programmet blir som følger:

09.45 – 10.00 Oppkobling og kaffe

10.00 – 10.10 Velkommen til Blæstadwebinaret – Mari Hulleberg

10.10 – 10.30 Dyrevelferd og forbrukertrender – Yngve Ekern – Matjournalist

10. 30 – 10.50 Hva gjør næringa for å bedre dyrevelferden? – Anja Fyksen Lillehaug – Norges Bondelag

10.50 – 11.10 Bondens nettverk – du er ikke alene – Tore Jevnaker – NLR Innlandet

11.10 – 11.20 Spørsmålsrunde

11.20 – 11.30 Pause

11.30 – 11.45 Miljøberikelse hos svin – Solveig Kongsrud – Norsvin

11.45 – 12.00 Miljøberikelse hos fjørfe – Guro Vasdal – Animalia

12.00 – 12.15 Husdyrmiljø for drøvtyggere – Lars Erik Ruud – Høgskolen i Innlandet

12.15 – 12.30 Oppstalling av kalv – Mari Reiten – Høgskolen i Innlandet

12.30 – 12.45 Kjøttfe i utmark – Morten Tofastrud – Høgskolen i Innlandet

12.45 – 13.00 Spørsmålsrunde og avslutning

blaestaddagen-forhandsomtale-bilde

Beslutningen om å legge dagen til oktober i stedet for sommermånedene ble fattet før koronakrisen. Vi ønsker å tilby et spisset arrangement utenom bondens travleste tid i vekstsesongen. Grunnet koronapandemien blir Blæstaddagen i år webinar, som vil foregå på Zoom. Påmelding gjøres her: https://inn.zoom.us/webinar/register/WN_EdWlVa5aTxyoUILqKJZxFw. Påmeldingsfristen er 13. oktober. Du vil også få en påminning med deltakerlenke en time før selve webinaret. Arrangementet er gratis!

Dagen gir blant annet et innblikk i fagkunnskap og kompetanse som de ulike virksomhetene på Blæstad har å by på. Arrangører av Blæstaddagen er: Høgskolen i Innlandet, Hedmarken Landbrukskontor, Norsk Landbruksrådgiving – Innlandet, Hedmark Bondelag, Vekstra – Hedemarken Regnskap og Vang Almenning.

Har du spørsmål om arrangementet, ta kontakt med Mari Hulleberg, epost: m.h@stange.kommune.no.

Hjertelig velkommen – du kan trygt begynne å glede deg!

morten-berntsen5

You may also like...