Attraksjon på Blæstaddagen: Robotene kommer!

Også i landbruket er framtida fjernstyrt og robotisert. Landbruksroboter vil være både arbeids- og miljøbesparende. Derfor kommer robotekspert Pål Johan From fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås for å vise fram det siste av det siste.

 

Bilde viser Pål From , NMBU

Pål Johan From , foto: NMBU

From vil blant annet vise fram roboten Thorvald, som utvikles til å gjøre mye av jobben som bonden i dag gjør om bord i en svær traktor ute på jordet. Også annengenerasjons Thorvald, som er testet nå i sommer, blir med på lasset til Blæstad denne dagen.

For å se for seg mulighetene på dette området, kan en ta utgangspunkt i robot-gressklipperne som de siste årene har gjort sitt stille inntog på plenene hos vanlige hageeiere.

Tilsvarende teknikk kan brukes på jordet – bare på et langt mer avansert nivå. Og her snakker vi om roboter i ordets mer egentlige forstand.

Thorvald er en form for robotplattform, som kan kobles til diverse utstyr og verktøy. Thorvald veier 150 kilo, og kan bære med seg 200 kilo med frø, ugrasmidler, verktøy og annen last. Hittil er Thorvald godt testet ut til å så og til å drive ugrasbekjempelse. Innhøsting blir trolig også en passende oppgave for Thorvald og «vennene» hans.

Robot Thorvald

Les mer om Thorvald her:

http://www.tu.no/artikler/thorvald-skal-ta-over-jobben-til-traktoren/223848

Og se video her:

https://youtu.be/qR34__vWCtc

 

I tillegg til at robot er arbeidsbesparende og effektiviserende, så har roboten også en soleklar miljøgevinst: Den er lett, og er både drivstoffeffektiv og god for jorda. Tunge maskiner fører til at jorda pakker seg og blir mindre porøs og produktiv.

Miljøaspektet gjør at robotbesøket passer perfekt inn i temaet for årets Blæstaddag:

Jordbruket i det grønne skiftet – mer agronomi, mindre fotavtrykk.

Pål Johan Froms foredrag og robot-demonstrasjon finner sted kl 10. Tittelen er: Fra tung maskin til lett robot – framtidas mekanisering av jordbruket.

Velkommen til Blæstad for en framtidsrettet dag i miljøets og nyvinningenes tegn!

You may also like...