Ta turen til Blæstaddagen 2016!

Torsdag 18. august er det igjen klart for Blæstaddagen. I år er temaet «Jordbruket i det grønne skiftet. Mer agronomi, mindre fotavtrykk». Se vårt allsidige program, som spenner fra robot til stortingsrepresentant!

 

Oversiktsbilde

 

Blæstaddagen er høstens samlingspunkt for landbruksinteresserte her på Blæstad landbrukssenter i Vang. Den åpne dagen er en faglig og sosial møteplass hvor de besøkende blir presentert for fagmiljøene på Blæstad i Vang, sammen med andre sentrale aktører i landbruket.

Her er det maskinutstilling og stands, fagforedrag, markvandringer og demonstrasjoner.

Som vanlig har vi et rikholdig program.

Et høydepunkt i år er foredrag kl 10 med robotekspert Pål Johan From fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Han har med seg første- og annengenerasjons jordbruksroboter, som kan brukes til såing, ugrasbekjempelse og etter hvert også høsting. Arbeidsbesparende, effektivt og miljøvennlig, siden robotene er drivstoffeffektive og gode for jorda! Foredraget er altså midt i blinken for årets tema om grønt skifte og mindre fotavtrykk.

Les mer om From, robotene og foredragstemaet her: https://blaestad.no/2016/07/04/attraksjon-pa-blaestaddagen-robotene-kommer/

Senere på dagen, kl 13, er det stortingsrepresentant Knut Storberget (Ap) og forsker Christian Anton Smedshaug som tar for seg jordbruket i det grønne skiftet, på et mer overordnet nivå:

Knut Storberget er Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann på Stortinget, og vil ta for seg jordbrukets rolle i det grønne skiftet, sett fra en politikers ståsted. Inkludert i temaet er også hvilke politiske muligheter og utfordringer som ligger i dette.

Deretter tar daglig leder Christian Anton Smedshaug fra AgriAnalyse over. Han skal også ta for seg temaet Endret klima og det grønne skiftet – utfordringer og muligheter for norsk jordbruk.

AgriAnalyse driver et omfattende utrednings- og analysearbeid med publikasjoner og innlegg i mediene. Smedshaug har tatt tak i temaet en rekke ganger, og har blant annet vektlagt at jordbruket vil være en viktig del av en nødvendig omstilling fra dagens oljebaserte produksjon/økonomi. Dette gir muligheter, men det vil også kreve politisk handling for å få lønnsomhet i det grønne skiftet.

Her er årets program:

Blaestaddagen_2016_plakaten

Se programmet i pdf-format her: Blæstaddagen_2016_plakat_2_lavopl

Velkommen til en lærerik og sosial dag!

 

 

 

You may also like...