Velkommen til Blæstaddagen 21. oktober 2021

Høyaktuelt og særdeles matnyttig tema for årets Blæstaddag: Bærekraft og lønnsom bruk av husdyrgjødsel og slam. Meld deg på nå! 

Jadda – nå er det avklart: Etter halvannet år med mye usikkerhet og avlysninger av ulike arrangementer, er det helt sikkert at Blæstaddagen 2021 blir en realitet.
Programmet er spikret, og det planlegges for både fysisk arrangement og webinar. Skulle det bli nødvendig å endre på grunn av korona, vil det hele bli arrangert digitalt.

Blæstaddagen arrangeres i år som en fagdag, og temaet er: Bærekraft og lønnsom bruk av husdyrgjødsel og slam.

Du kan se opptak av hele arrangementet her, og samtidig kikke nærmere på de mange interessante plansjene som ble presentert av foredragsholderne: https://media.inn.no/Mediasite/Play/7a3bfc739ab249ed88542a33c5cca9531d

Programmet varer fra 10.00 til 13.30.

Du kan velge om du vil delta fysisk på Landbrukssenteret Blæstad i Vang i Hamar, eller på et direkteoverført webinar.
Begge er gratis, men krever påmelding med påmeldingsfrist 19. oktober.
Påmelding her: https://nettskjema.no/a/213712

På Blæstad er det et begrenset antall plasser, slik at førstemann til mølla-prinsippet gjelder. Det serveres kaffe og noe å bite i ved ankomst og enkel lunsj m/drikke.

De som melder seg på webinar vil få tilsendt en deltakerlink like før arrangementet starter.

Meld deg på straks, så er det gjort!
Velkommen!

blaestaddagen-fotomontasje

Program for Blæstaddagen 21.10.2021:
Bærekraft og lønnsom bruk av husdyrgjødsel og slam

10.00-10.05: Espen Syljuåsen, Norwegian Agro Machinery:
Velkommen

10.05-10.25: André Monsrud, Felleskjøpet Agri:
Bærekraft med bondenytte

10.25-10.45: Elisabeth Gjems, Innlandet Bondelag:
Bærekraftsstrategi og klimakalkulator i praksis

10.45-10.55: Spørsmål og pause

10.55-11.15: Eli Hveem Krogsti, Geno:
Seleksjon for økt fôreffektivitet hos melkekyr kan bidra til bedre økonomi for bonden og redusert metanutslipp

11.15-11.25: Espen Syljuåsen, Norwegian Agro Machinery:
Valg av mekanisering innen husdyrgjødselhåndtering

11.25-11.45: Jan Karstein Henriksen, NLR Agder:
Mekaniseringsøkonomi husdyrgjødsel, (tilskudd slepeslanger bla)

11.45-12.05: Oddbjørn Kval-Engstad, NLR Innlandet:
Utnyttelse av husdyrgjødsla

12.05-12. 35: Spørsmål og lunsj

12.35-12.55: Thomas Cottis, Høgskolen i Innlandet:
Berikelse av husdyrgjødsel

12.55-13. 15: Stein Inge Wien, Regionalt Biogjødselprosjekt:
Biogjødsel av regionale råvarer

13.15-13.30: Oppsummering og spørsmål

Arrangementet er støttet av Statsforvalteren i Innlandet med midler fra Klima- og miljøprogrammet.

Velkommen!

 

 

rmp-stripespreder

You may also like...