Vi mimrer tilbake til fjorårets Blæstaddag, og gleder oss til årets!

Husker du fjorårets auksjon? Med auksjonarius og konferansier Håkon Marius Kvæken. Hvis ikke, kan du få en smakebit her:


Også i år kommer Håkon Marius Kvæken som konferansier for Blæstaddagen.

Konferansieren skal geleide de besøkende gjennom et variert program. For jordbruket er det høyaktuelle temaet de store klimaproblemene, både i form av for mye nedbør og i form av tørke.
Atle Hauge fra NIBIO tar for seg behov for drenering og vanning i et endret klima under Blæstaddagens fagforedrag.

Årets brede tema som er rettet mot alle som bor på Hedmarken er jordvern. Matjorda er grunnlaget for alt jordbruk, og i Norge har vi kun 3 prosent dyrket mark.
Jordvern er stadig høyaktuelt i Hamar og nabokommunene, med diverse utspill om «trangboddhet» i Hamar, og med nabokommuner som vil bruke dyrket mark for å konkurrere om nye innbyggere og næringsetableringer.
Dobbeltsporet jernbane og E6-utbygging tar store mengder dyrket mark på Hedmarken. Det innskjerpede nasjonale jordvernmålet burde borge for en svært restriktiv jordvernpolitikk på Hedmarken. Stortinget har med jordvernmålet strammet inn jordvernpolitikken fra maksimal årlig omdisponering på 6000 dekar, til maksimalt 4000 dekar. Omdisponeringen skal med andre ord ned med så mye som en tredel. Dette fordrer en strengere praksis i norske kommuner enn tidligere, blant annet ved å la være å legge boligområder og næringsarealer på dyrket mark.

I jordverndebatten på Blæstaddagen deltar følgende:
 Einar Busterud, BBL, Hamar, ordfører
 Anita Ihle Steen, Ap, Ringsaker, ordfører
 Nils A Røhne, Ap, Stange, ordfører
 Marte Larsen Tønseth, Sp, Løten, ordførerkandidat
 Truls Gihlemoen, Frp, Stange
 Lars Opsal jr, Jordvernalliansen i Hedmark, talsperson
 Knut Fangberget, H, Hamar, varaordfører

Debatten ledes av HAs sjefredaktør Carsten Bleness.

Med blant annet jernbane- og Vien-debatt i Hamar, samt med høringsfrist for ny arealplan i Stange på samme dato som Blæstaddagen, blir det ventelig en frisk debatt denne ettermiddagen.

You may also like...