Millioner til Blæstad-satsing

dsc_0088

Som motsats til flytte-diskusjonen av Blæstad, kom Hedmark fylkeskommune og Hamar kommune med store økonomiske nyheter på Blæstaddagen. Fylkeskommunen vil bruke tre millioner på å finansiere en professorstilling på Blæstad, og Hamar kommune vil bruke 30 millioner til et fond.

I forbindelse med den politiske debatten på Blæstaddagen, entret fylkesråd Thomas Breen (Ap) og Hamar-ordfører Einar Busterud (By- og bygdelista) scena. De ville lansere en stor nyhet i forbindelse med Høgskolen i Innlandets prosjekt for å vurdere «hvordan man best kan sikre et robust landbruksfaglig miljø på lang sikt i Høgskolen i Innlandet». Her er et scenarium å flytte campus Blæstad til Evenstad.

Hedmark fylkeskommune og Hamar kommune tar nå grep for å forhindre dette. Fylkesråd Thomas Breen kunngjorde at fylkesrådet har vedtatt å bevilge tre millioner kroner for å finansiere en professorstilling / stilling til en doktorgradsutdannet person på Blæstad. Denne personen skal ha ansvar for å utvikle forsknings- og utviklingsprosjekter på Blæstad, i samarbeid med næringslivet. Breen la vekt på at det er svært viktig at regionen tar en viktig rolle i bioøkonomien, og at en unngår at alle forsknings- og utviklingsprosjekter ender på universitetet på Ås.

Deretter fortalte Hamar-ordfører Busterud at Hamar kommune vil bruke noen millioner kroner på å utvikle Blæstad-miljøet, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Hedmark fylkeskommune. Han la vekt på at det er viktig å bevare landbruksutdanning i området, med basis i den solide matproduksjonen og de viktige bioteknologibedriftene som er i området.

Busterud oppga ingen sum, men i etterkant forelå saksutredning til møte i Hamar formannskap 7. juni. Her lyder det i innstillingen (utdrag):

«Hamar kommune er bekymret for at Høgskolen i Innlandet vurderer å flytte landbruksutdanningene fra campus Blæstad til campus Evenstad. Kommunestyret oppfatter planene som et tegn på at Høgskolen i Innlandet er i utakt med omforente og planlagte samfunnsmessige satsinger innenfor Innlandets bioøkonomistrategi som øvrige aktører i Innlandet samarbeider om. Høgskolen gjør seg dermed mindre relevant som samarbeidspartner for næringslivet og offentlig sektor.

Hamar kommune er opptatt av at samarbeidet mellom næringslivet og relevante utdannings- og FoU aktører styrkes. Hamar kommune er innstilt på å etablere et investeringsfond på kroner 30 mill. som skal bidra til å realisere nødvendig infrastruktur.

Som et utviklingsverktøy anbefales det at Hamar kommune vurderer å etablere et fond rettet mot utviklingen av bioøkonomisatsingen i Hamar, for å bidra til utvikling av fysisk infrastruktur. Eksempelvis kan midler fra fondet brukes som bidrag til byggingen av et innovasjonssenter knyttet til den teknologiorientert bioøkonomisatsingen, og/eller til relevante laboratorier og egnede utdannings- og forskningsfasiliteter for landbruksutdanninger og agronomi på Blæstad.»

Gjett om disse nyhetene satte sitt solide, positive preg på resten av Blæstaddagen!

You may also like...